Lakes.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan ladec.fi.

Yrittäjävalmennus boostaa bisnestä

Yrittäjiä pidetään usein erittäin itsenäisinä ja ahkerina ihmisinä, jotka pärjäävät tilanteessa kuin tilanteessa omin avuin kekseliäisyytensä ja luovuteensa ansiosta. Onkin selvää, että yrittäjillä on lukuisia arvokkaita taitoja, jotka auttavat heitä menestymään. On kuitenkin väärin olettaa, että yrittäjä ei tarvitsisi koskaan muiden tukea tai ohjausta - päinvastoin. Etenkin nykyisin yrittäjyys on mitä suuremmassa määrin yhteistyötä ja vuoropuhelua niin asiakkaiden kuin erilaisten sidosryhmien kanssa. Vaikka yrittäjät ovat yleensä tunnettuja heidän pitkistä työpäivistään sekä olemattomista lomista, tulee myös heidän muistaa rentoutua. Yrittäjät tietävät parhaiten, kuinka paljon pientä vapaata hetkeä voi arvostaa. He eivät myöskään pelkää tutustua uusiin vapaa-ajanvietto muotoihin, kuten vaikka nettikasinoihin

Koulutus ja valmennus

Useimmat yrittäjät myös hakeutuvat säännöllisesti erilaisiin koulutuksiin ja valmennuksiin. Lisäopin hakeminen ei tarkoita, että omissa taidoissa olisi jotain vikaa, vaan kyse on siitä, että maailma muuttuu niin nopeasti, että jokaisen on kouluttauduttava säännöllisesti. Tämä ei tietenkään koske vain yrittäjiä, vaan myös työntekijöitä. Vaikkapa digitalisoitumiseen liittyvät taidot ovat välttämättömiä, ja niitä tulee päivittää säännöllisesi riippumatta siitä, millaisessa tehtävässä toimii.

Yrittäjyys vaatii erityishuomiota

Yrittäjyyteen liittyy kuitenkin muitakin vaatimuksia kuin ainoastaan yleiset työelämätaidot. Yrittäjät kaipaavat valmennusta usein siihen, että myös stressaavissa olosuhteissa jaksaa motivoitua ja viedä liikeideaansa eteenpäin. Yrittäjyys on usein yksinäistä ja vastuun kantaminen haastavampaa kuin toimiessa työntekijänä toisen yrityksessa. Yrittäjä on kirjaimellisesti vastuussa kaikesta itse, eikä mitään tapahdu, jos yrittäjä itse ei laita rattaita pyörimään.

Yrittäjyys on monella tapaa mielentila, jota tulee pystyä pitämään yllä. Tähän moni kaipaa tukea. Monesti toisten yrittäjien seura koetaan positiiviseksi asiaksi. Vaikka toimisi täysin eri toimialalla, yrittäjyyteen sisältyy silti samoja piirteitä ja haasteita, ja siksi yrittäjät monesti viihtyvät hyvin keskenän. Kouluttautumistilaisuudet ovatkin usein myös sosiaalisia tilaisuuksia, joissa pääsee vaihtamaan kuulumisia ja kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Hyvän yritysvalmentajan löytäminen onkin tärkeä asia jokaiselle yrittäjälle. Siihen kannattaa panostaa, sillä hyvän valmennuksen tulokset näkyvät myös oman yrityksen tuloksessa positiivisesti.


© 2024 Lakes.fi. All Rights Reserved.